VAD vi gör som konsultmäklare & KONSULTFÖRMEDLARE

Vi hittar bästa tillgängliga konsult till ett givet uppdrag

Både konsultmäklare och konsultförmedlare är ord som används för att beskriva vår verksamhet. För oss betyder de samma sak; att vi använder vårt stora nätverk på den öppna konsultmarknaden för att hitta bästa tillgängliga konsult till ett givet uppdrag. Vi hjälper våra kunder att komma i kontakt med konsulter som matchar deras behov sett till bland annat kompetens, personlighet och tillgänglighet för uppdraget. 

 

VAD NI KAN FÖRVÄNTA ER AV TINGENT

Snabb och träffsäker leverans

Tingent har på huvudkontoret i Stockholm en leveransavdelning som består av erfarna konsultförmedlare med god kännedom om vad som händer på marknaden samt vilka aktörer som kan leverera just den kompetens som ni efterfrågar. Vi utgår från Stockholm men arbetar med och levererar konsulter i hela Skandinavien. 

Neutralitet

Som konsultmäklare har Tingent inga egna konsulter anställda och heller ingen ambition att ha det. Detta innebär att vi inte behöver fokusera på att få ut konsulter som vi har på bänken utan kan fokusera på att leverera rätt konsulter till er utifrån era behov.

Tingent använder inget eget Vendor Management System (VMS). Vi förstår att varje kund har sina egna krav och sina egna processer och kan istället hjälpa våra kunder att kravställa och handla upp ett VMS på marknaden.

Riskminimering

Genom att göra en genomlysning av era leverantörer skapar vi kontroll och synlighet på vilka leverantörer ni har samt att dessa uppfyller de krav som ni ställer på de leverantörer som arbetar hos er. Självklart kan vi hjälpa er med att utforma regelverket kring detta.

Öppenhet

Vi är en konsultmäklare som tycker att det är en självklarhet att redovisa hur vår marginal ser ut på varje förmedlat uppdrag.

Marknadskunskap och rådgivning

Vårt jobb som konsultmäklare är att känna till aktuella priser, vilka kompetenser som efterfrågas just nu samt allmänt vad som sker på marknaden. Vi agerar gärna bollplank både mot kunder och leverantörer för att säkerställa att rätt information finns tillgänglig inför viktiga beslut. Tveka inte att kontakta oss på Tingent när ni söker en oberoende och professionell konsultmäklare i Stockholm!